Контакт:

Адреса: Светог Саве 124, 75400 Зворник
централа 056 232 200,
секретарица 056 232 201, фах 056 232 221,
zvornik@teol.net

Одјељења

 1. Одјељење за финансије: 056 232 252
  srdjan.despic@gradzvornik.org
  svjetlana.petkovic@gradzvornik.org
  vesna.boskovic@gradzvornik.org
  miladin.ristic@gradzvornik.org
  Одсјек за рачуноводство и финансије 056 232 265
  Одсјек за буџет 056 232 237
  Одсјек за трезор 056 232 235
 1. Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја: 056 232 258
  branko.jasic@gradzvornik.org
  Одсјек за имовинско правне послове  056 232 241
  nenad.stankovic@gradzvornik.org
  Одсјек за послове саобраћаја, инфраструктуре и екологије 056 232 258
  bojan.stevanovic@gradzvornik.org  
  sanja.bjekovic@gradzvornik.org
 1. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 056 232 218
  zeljko.smiljanic@gradzvornik.org
 2. Одјељење за општу управу 056 232 220
  muradif.selimovic@gradzvornik.org
  mirjana.jovic@gradzvornik.org
 3. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 056 232 236
  darko.stefanovic@gradzvornik.org
  ruza.ostojic@gradzvornik.org
  danijel.milosevic@gradzvornik.org
  ljiljana.toholj@gradzvornik.org
 4. Одјељење за инспекцијски надзор
  fahir.ferhatbegovic@gradzvornik.org  056 490363
  dragana.vidakovic@gradzvornik.org  056 490 369
  miroslav.radic@gradzvornik.org
  darko.vukotic@gradzvornik.org         056 490 364
  vlastimir.simanic@gradzvornik.org
  sinisa.markovic@gradzvornik.org      056 490 364
  milojko.mijic@gradzvornik.org           056 490 364
 5. Одјељење за просторно уређење 056 232 248
  bosko.kojic@gradzvornik.org
  vladan.stevanovic@gradzvornik.org
 6. Одјељење комуналне полиције 056 490 366
  goran.pisic@gradzvornik.org    056 490 365

Службе

 1. Стручна служба  Скупштине града Зворник 056 232 203, fax 056 232 268
  zoran.djukanovic@gradzvornik.org
 2. Кабинет Градоначелника: 056 232 201, fax 056 232 221
  kabinetgradonacelnika@gradzvornik.org
  bojan.ivanovic@gradzvornik.org
  dragana.milosevic@gradzvornik.org
  mile.jovic@gradzvornik.org
  gordan.jovanovic@gradzvornik.org
  ognjen.pavlovic@gradzvornik.org
  gospava.jeremic@gradzvornik.org
  danicapelemis.subotic@gradzvornik.org
  veselin.tijanic@gradzvornik.org
  zoran.eric@gradzvornik.org
 1. Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу 056 232 213
  milos.tomic@gradzvornik.org
  mitar.ristanovic@gradzvornik.org
  biljana.milic@gradzvornik.org
 2. Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима 056 232 269
  djoko.jankovic@gradzvornik.org
  bosko.markovic@gradzvornik.org
  sladjana.tijanic@gradzvornik.org
 3. Служба цивилне заштите 056 210 853
  rajko.jurosevic@gradzvornik.org    
  dejan.galic@gradzvornik.org
 4. Служба професионалне ватрогасне јединице 056 210 133
  slavisa.milic@gradzvornik.org