34. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за сједницу

Записник са 33. редовне сједнице

Информација о стању криминалитета

Приједлог Извјештаја о раду Комисије за повратак, развој и интеграцију за 2019. годину

Приједлог Локалног акционог плана за дјецу за 2020-2022. годину

Приједлог Одлуке о прихватању поклона некретнина означених као кп.бр. 2418-3 КО Роћевић

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта означеног као кп.бр 1412-2 КО Зворник-град

Приједлог Одлуке о куповини пословног простора

Приједлог Одлуке о усвајању плана кориштења прихода остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2020 годину

Приједлог Одлуке о усвајању програма утрошка намјенских средстава посебних намјена од водних накнада у 2020 години

Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума

Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину