Novi pripravnici u Gradskoj upravi

Zvornik, 10.01.2020. godine

U Gradskoj upravi grada Zvornik od 27.12.2019. godine svoj pripravnički staž počela su odraživati još dvojica visokoobrazovanih mladih zvorničana. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović poželio im je dobrodošlicu i uspješno učenje.

„Nadam se da ćete pozitivno iskoristiti vrijeme u Gradskoj upravi. Siguran sam da imate dobre mentore i da ćete praktično primjeniti znanje stečeno na fakultetima,“ rekao je gradonačelnik Stevanović.

U novembru 2019. godine devet pripravnika je primljeno u Gradsku upravu grada Zvornik na osnovu „Programa podrške zapošljavanju mladih VSS u statusu pripravnika u 2019.godini“ Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U 2019. godini ukupno 11 mladih ljudi dobilo je priliku da odradi pripravnički staž.