Obilježen 3. decembar-Međunarodni dan invalidnih lica

03.12.2019. godine

U organizaciji Gradske organizacije ratnih vojnih invalida u Zvorniku je danas održan Okrugli sto povodom 3. decembra, Međunarodnog dana invalidnih lica.

Obilježavanju je prisustvovao zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović, kao i predstavnici drugih institucija koje pružaju usluge ovoj kategoriji stanovnika i organizacija sa kojim zvornička Organizacija ratnih vojnih invalida sarađuje.

Predsjednik Organizacije Dragislav Mijanović čestitao je svim invalidnim licima 3. decembar napomenuvši da je ovo prilika da se još jednom ukaže na probleme koje imaju, ali i na saradnju sa nadležnim institucijama i organizacijama.

„Mi smo zadovoljni i zahvalni na saradnji koju imamo sa Gradskom upravom, prate nas i pomažu nam uvijek. Zadovoljni smo i saradnjom sa Fondom zdravstvenog osiguranja-Filijala Zvornik, Bolnicom, Domom zdravlja. Problema ima, ali su individualne prirode, od slučaja do slučaja. Mislim i da svi zajedno mogu učiniti još više kako bi se invalidna lica u potpunosti integrisala u društvo.“

Zamjenik gradonačelnika je u ime gradonačelnika i svoje lično ime pozdravio prisutne istakavši da Gradska uprava uvijek pomaže Gradskoj organizaciji ratnih vojnih invalida, Udruženju invalida rada i Organizacija slijepih i slabovidih lica.

„Već duži niz godina odobravamo iz budžeta sredstva za finasiranje njihovih materijalnih troškova i njihovog rada. Realizovali smo brojne projekte koji obuhvataju ovu kategoriju stanovnika. Posljednjih nekoliko godina u Gradskoj upravi zaposlili smo nekoliko invalidnih lica, takođe, kroz projekte podsticaja zapošljavanju Gradska uprava finansira zapošljavanje ratnih vojnih invalida i djece ratnih vojnih invalida kod poslodavaca kojima refundiramo 100 odsto plate. Kroz program stipendiranja svako dijete ratnog vojnog invalida koje daje redovno godinu, bez obzira na prosjek, dobija stipendiju iz gradskog budžeta. U nekoliko slučajeva pomogli smo materijalno ratnim vojnim invalidima za izvođenje određenih radova na njihovim stambenim objektima, a pomažemo i sa jednokratnim pomoćima. Pružamo i druge vidove podrške, kako Organizaciji ratnih vojnih invalida, tako i Udruženju invalida rada i Organizaciji sslijepih i slabovidih lica i tako će biti i ubuduće.“