Конкурс за додјелу стипендија за школску 2019/20 годину

Број: 02-055-1-56/19
Датум: 29.11.2019. године

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Градска управа Зворник расписала је Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2019/20. годину.

Студенти који конкуришу за стипендију биће сврстани у једну од категорија:

– студенти са просјеком оцјена већим од 8,50;

– студенти прве године који су носиоци Вукове дипломе из средње школе;

– студенти слабог материјалног стања;

– студенти дјеца погинулих бораца, ратних војних инвалида од 1 до 4 категорије и цивилних жртава рата;

– студенти без оба родитеља и студенти са сметњама у развоју и

– студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00;

– студенти прве године Технолошког факултета Зворник.

Уколико испуњавају све услове Конкурса стипендије ће бити додијељене свим студентима : са просјеком оцјена већим од 8,5, студентима прве године који су били „вуковци“ у средњој школи, студентима без оба родитеља, студентима са сметњама у развоју и за 10 студената мастер студија са просјеком оцјена преко 9,00.  Износ стипендија за ове категорије је 1.000 КМ на годишњем нивоу. Годишњи износ за остале категорије биће утврђен на основу броја пријављених студената.

У градском буџету за стипендирање студената у школској 2019/20 години предвиђено је  185.000 КМ.

Конкурс је објављен на огласној табли Градске управе Зворник, у свим мјесним канцеларијама и на званичној интернет страници www.gradzvornik.org и биће отворен до 31. децембра 2019. године.

Обрасци пријава и изјава могу се преузети на шалтеру Градске управе Зворник и на интернет страници Градске управе.

http://www.gradzvornik.org/2019/11/29/konkurs-za-dodjelu-stipendija-redovnim-studentima-za-skolsku-2019-20-godinu/