Одржана 31. редовна сједница Скупштине града

28.11.2019. године

Данас је одржана 31. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су усвојени годишњи програми рада и финансијски планови за 2020. годину јавних установа чије је оснивач град Зворник : Дома здравља, Рекреативно спортског центра, Дјечијег вртића „Наша радост“, Народне библиотеке и музејске збирке, Центра за социјални рад, Дома омладине, Дома за старија лица и Туристичке организације.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је, самим тим што су сви програми једногласно усвојени, евиедентно да су добри.

„Њихови захтјеви према буџету Града нису велики и ми ћемо поступити у складу са њима, а на јавним установама је да реализују свој дио активности и обавеза како би што боље функционисале и пружале услуге грађанима.“

Одборници су усвојили и Одлуку о расписивању лицитације за продају непокретности.

Замјеник је појаснио да се непокретности налазе у пословној зони „Инжињеринг“ гдје су два привредна субјекта исказала потребу за проширивањем својих дјелатности.

„Због тога смо расписали лицитацију, а почетна цијена непокретности утврђена је Одлуком.“

Једна од усвојених одлука је и Одлука о преносу права својине на непокретностима означених као кп.бр. 776/37 и  776/12 КО Зворник град.

Према Ивановићевим ријечима, права својине на поменуте непокретности преносе се на Министарство здравља Републике Српске у сврху комплетирања парцеле за изградњу новог објекта Болнице у Зворнику.

„С обзиром да је веома значајно да се прошири капацитет наше Болнице, односно изгради нови блок, Град Зворник се обавезао да учествује у градњи и спроведе одређене активности. У ту сврху до сада смо купили један стамбени објекат са четири стана која смо раселили, као и земљиште у близини Болнице, а које је потребно за изградњу новог блока. Данашњом Одлуком пренијели смо то на Владу, односно Министарство здравља. Ми очекујемо да ће са почетком нове грађевинске сезоне почети изградња новог блока Болнице.“

Данас је усвојен и Акциони план за унапређење друштвене повезаности који је израдила Радна група за израду Стратегије за борбу против инцидената почињених из мржње. Како је наведено, Град Зворник се опредијелио да приступи изради овог плана како би даље унаприједио већ постојеће позитивне праксе и подржао актере у заједници који годинама раде на промоцији  и заштити мира и суживота и који при томе активно сарађују са институцијама и организацијама цивилног друштва у другим заједницама у окружењу и шире. Циљеви Плана су да се утврди системски приступ превенцији свих негативних појава кад је ријеч о суживоту у заједници (инциденти мотивисани мржњом, говор мржње, манифестације нетолеранције, насилни екстремизам итд), као и редосљед поступака Градске управе у случају појаве инцидената мотивисаних мржњом.

Усвојени су и Извјештај о успјеху ученика у школској 2018/2019. години и упису ученика у основним и средњим школама за школску 2019/2020. годину, те одлуке о куповини некретнина означених као кп.бр. 5171/2 КО Зворник и о продаји земљишта кп.бр. 1339/1 КО Зворник град непосредном погодбом ради комплетирања парцеле.