СУТРА НЕРАДНИ ДАН

Зворник, 20.11.2019. године

У складу сa Законом о празницима Републике Српске, 21. новембар, Дан успостављања
Општег оквирног споразума за мир у БиХ, је републички празник и нерадни дан.
Тог дана не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе,
предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и
производне дјелатности.
Према Одлуци о радном времену Града Зворника у дане републичких празника дужне су
да раде здравствене установе, апотеке и предузећа за снабдијевање водом, као и електричном
енергијом, превоз путника, предузећа за одржавање путева и ватрогасна јединица.
У овим предузећима, установама и организацијама сутра је обавезно организовање рада и
дежурства у обиму потребном за функционисање њихове основне дјелатности и за пружање
неопходних услуга грађанима. Предузећа, установе и организације које у редовним активностима
имају организован рад за нерадне дане, нису обавезна да утврде повећан обим рада и дежурства
утврђен овом Одлуком.
Продајни објекти претежно прехрамбене робе, као и киосци за продају штампе, бутици,
продавнице цвијећа, фризери и услужне дјелатности, радионице одржавања и поправке моторних
возила могу радити до 15:00 часова, а угоститељски објекти могу да раде у радном времену за
радне дане утврђеним Одлуком о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју
града Зворника.