Одржана 29. редовна сједница Скупштине града

24.10.2019. године

Данас је одржана 29. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници једногласно усвојили Одлуку о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић истакао је да је доношење ове одлуке један од предуслова да локална заједница може да аплицира за бројне пројекте, нагласивши да је евидентно да су пројекти енергетске ефикасности врло интересантни и значајни.

Одборници су били једногласни и приликом усвајања Одлуке о измјени одлуке о задужењу Града Зворника на основу емисије обвезница у сврху реализације развојних инфраструктурних пројеката на подручју града. Према ријечима замјеника градоначеника, ради се о пројектима наставка реконструкције улица у граду и реконструкције и изградње путева по мјесним заједницама.

На сједници је једногласно усвојен и Нацрт ребаланса буџета града Зворникa за 2019. годину у износу од 25.761.000 КМ.

„Једногласно усвајање ребаланса говори нам да идемо у правом смјеру и да средства трошимо онако како је предвиђено. Имали смо мању корекцију на позицији порески и непорески приход, а укупан буџет је већи за  767.000 КМ КМ – рекао је Ивановић.

Донесена је и Одлука о усвајању допуне Програма коришћења буџетских средстава за подстицај развоја пољопривреде  на подручју града Зворника за 2019. годину којом је предвиђено да ће Град Зворник редовно вршити додјелу: пластеника, опреме или садног материјала, те да ће редовно организовати стручна предавања у складу са календаром радова у пластенику. Разлог за допуну је реализација пројекта “Унапређење пластеничке производње поврћа“ који је предвиђен Стратегијом интегрисаног развоја за период 2018-2027. године (План имплементације за период 2019-2021. година).

Одборници су усвојили и Информацију о стању водоснабдјевања на подручју града Зворника, као и пружању других комуналних услуга, Програм рада зимског одржавања градских улица, тротоара, паркова, приградских насеља и локалних путева на подручју града Зворник за 2020. годину, Информацију о стању улица и тротоара, хоризонталне, вертикалне и свјетлосне сигнализације на подручју града,  Одлуку о измјени одлуке о одређивању јединствене листе одборника Скупштине града за учешће у вјенчањима при матичној служби у Зворнику и у мјесним канцеларијама, Одлуку о замјени земљишта, као и Одлуку о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта означеног као кп.бр.264/14 и кп.бр.776/43 ко Зворник-град.