U OŠ „Desanka Maksimović“ izvedena pokazna vježba „Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda“

04.10.2019. godine

U Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ Čelopek izvedena je pokazna vježba pod nazivom „Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda“ koja je završna aktivnost u projektu ove škole, organizacije „Vorld vižn“ (World vision)  i Civilne zaštite Republike Srpske.

U realizaciji vježbe učestvovali su gradske službe vatrogasne jedinice i Civilne zaštite, Gradska organizacija Crvenog krsta i Policijska uprava Zvornik.

Sveto Đurđević iz „Vorld vižna“ istakao je da ova organizacija duži niz godina, zajedno sa svojim partnerima, radi na jačanju bezbjednosti škola.

„Radi se o nekoliko vrsta aktivnosti, prije svega radimo izradu planske dokumentacije koja se tiče identifikacije rizika, potom smanjenje rizika u školama, te plana zaštite i spašavanja, odnosno evakuacije u kriznim situacijama.“

Direktor škole Sanja Tanacković napomenula je da je konačni rezultat cijelog projekta izrada dva dokumenta koji su od velikog značaja za školu a to su „Procjena rizika od katastrofa i „Plan zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća“.

Saša Ilić, zamjenik starješine u Službi vatrogasne jedinice grada Zvornika, istakao je da su tokom vježbe sprovedene sve aktivnosti predviđene Planom.

„Prvo smo izvršili evakuaciju oko 250 djece i radnika iz ove škole na školsko igralište. U vježbi je učestvovalo 20 vatrogasaca sa dva navalna vozila i izveli smo gašenje požara, evakuaciju povređenih i iskakanje na iskočni jastuk. Danas su bili angažovani i omladina i podmladak zvorničkog Crvenog krsta koji su pokazali kako ukazati pomoć povređenima.“

Dejan Galić, samostalni stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite Zvornik, istakao je da je kroz vježbu demonstrirano sve ono što je neophodno da se uradi da bi na što bolji način obezbijedili učenike i radnike škole u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. On je naglasio da je cilj vježbe da se podigne nivo znanja i radnika i učenika, a ujedno da se provjeri spremnost i sposobnost svih relevantnih institucija u cilju bezbjedne zaštite i spašavanja djece i zaposlenih u školi.