Posjeta Ratku Lazareviću-priča iz projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“

03.10.2019. godine

U okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ koji je realizovan od 2017. do 2019. godine, osam korisnika sa teritorije grada Zvornika dobili su sredstva za obavljanje poljoporivredne i zanatske djelatnosti, u zavisnosti od toga za šta su iskazali interesovanje.

Projekat je finansirala Evropska unija, a sufinansirale partnerske opštine, među kojima i Zvornik, i „Vorld vižn“ (World vision) Austrija. Relizatori projekta „Vorld vižn“ u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca Republike Srpske UDAS, nastavili su da posjećuju korisnike i da prenose njihove priče. Jedna od posjeta bila je kod Ratka Lazarevića iz Roćevića kome su prošle godine isporučeni dva traktorska priključka, prikolica i freza.

Ratko je 1995. godine izgubio nogu kada se, sakupljajući drva za ogrev u šumi, okliznuo i pao na minu. Iako je bilo veoma teško, smogao je snage i sa sinom nastavio graditi na onome što je imao pre nesreće. Danas u domaćinstvu Lazarevića žive četiri generacije. Ratko je ponosan na svog unuka Radislava, veterinarskog tehničara, koji sa suprugom Draganom i ćerkicom Nađom živi u zajedničkom domaćinstvu i sada vodi poljoprivredno gazdinstvo i tako osigurava prihod cijeloj porodici.  Donacija koju su dobili kroz projekat olakšava im proizvodnju stočne hrane za tov ovaca i svinja, što je glavno zanimanje porodice.

U okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ pruža se ekonomska i socijalna podrška za više od 200 žrtava mina i njihovih porodica u 11 opština ugroženih minama u BiH.