Obrasci

ZH.PR-05.18,2, Zahtjev za priznavanje statusa i prava na porodičnu invalidninu vojnog invalida od I do VI kategorije.pdf

ZH.PR-05.19,2, Zahtjev za utvrđivanje prava na porodičnu invalidninu poslije smrti vojnog invalida od I do VI kategorije.pdf

ZH.PR-05.20,2, Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova za izgradnju nadgrobnog spomenika.pdf

ZH.PR-05.21 ,2, Zahtjev za priznavanje statusa vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu.pdf

ZH.PR-05.22,2, Zahtjev za priznavanje prava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu borcu, vojnom invalidu, korisniku.pdf

ZH.PR-05.23,2, Zahtjev za priznavanje statusa borca poslije smrti borca i razvrstavanje u odgovarajuću kategoriju.pdf

ZH.PR-05.24,2, Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu po osnovu odlikovanog poginulog borca.pdf

ZH.PR-05.25,2, Zahtjev za utvrđivanje prava na borački dodatak ponavljanje postupka u predmetu boračkog dodatka.pdf

ZH.PR-05.26,2, Zahtjev za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije.pdf

ZH.PR-05.27,2. Zahtjev za utvrđivanje statusa civilne žrtve rata i prava na civilnu ličnu invalidninu člana porodice.pdf

ZH.PR-05.28,2, Zahtjev za utvrđivanje prava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu.pdf

ZH.PR-05.29,2, Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troškova pogrebne opreme, jednokratnu novčanu pomoć, troškove kupovine lijekova.pdf

ZH.PR-05.30,2, Zahtjev za banjsko-klimatsku rehabilitaciju.pdf

ZH.PR-05.31,2, Zahtjev za naknadu troškova alternativnog smještaja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i CŽR.pdf

ZH.PR-05.32,2, Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći u cilju plaćanja troškova zdravstvene zaštite nabavke lijekova.pdf

ZH.PR-05.33,2. Zahtjev za izdavanje Uvjernja iz VOB 8 CJB.pdf

ZH.PR-05.34,2., Zahtjev za izdavanje uvjerenja o okolnostima ranjavanja, povređivanja, smrti.pdf

ZH.PR-05.35,2. Zahtjev za priznavanje učešća u ratu.pdf

ZH.PR-05.36,2, Zahtjev za izdavanje medicinske dokumentacije odnosno nalaza, ocjene i mišljenja NVLJK (VLJK).pdf

ZH.PR-05.37,2, Zahtjev za odjavu iz vojne evidencije prijavu u vojnu evidenciju.pdf

ZH.PR-05.38,2, Zahtjev za preselenje spisa predmeta lične invalidnine, porodične invalidnine, kategorizacije borca.pdf

ZH.PR-05.39,2, Zahtjev za ispravku greške u rješenju o priznavanju prava na ličnu porodičnu invalidninu o kategorizaciji.pdf