Обрасци

ЗХ.ПР-05.18,2, Захтјев за признавање статуса и права на породичну инвалиднину војног инвалида од I до VI категорије.pdf

ЗХ.ПР-05.19,2, Захтјев за утврђивање права на породичну инвалиднину послије смрти војног инвалида од I до VI категорије.pdf

ЗХ.ПР-05.20,2, Захтјев за признавање права на накнаду трошкова за изградњу надгробног споменика.pdf

ЗХ.ПР-05.21 ,2, Захтјев за признавање статуса војног инвалида и права на личну инвалиднину.pdf

ЗХ.ПР-05.22,2, Захтјев за признавање права на здравствено осигурање и здравствену заштиту борцу, војном инвалиду, кориснику.pdf

ЗХ.ПР-05.23,2, Захтјев за признавање статуса борца послије смрти борца и разврставање у одговарајућу категорију.pdf

ЗХ.ПР-05.24,2, Захтјев за признавање права на новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца.pdf

ЗХ.ПР-05.25,2, Захтјев за утврђивање права на борачки додатак понављање поступка у предмету борачког додатка.pdf

ЗХ.ПР-05.26,2, Захтјев за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије.pdf

ЗХ.ПР-05.27,2. Захтјев за утврђивање статуса цивилне жртве рата и права на цивилну личну инвалиднину члана породице.pdf

ЗХ.ПР-05.28,2, Захтјев за утврђивање права на здравствено осигурање и здравствену заштиту.pdf

ЗХ.ПР-05.29,2, Захтјев за признавање права на накнаду трошкова погребне опреме, једнократну новчану помоћ, трошкове куповине лијекова.pdf

ЗХ.ПР-05.30,2, Захтјев за бањско-климатску рехабилитацију.pdf

ЗХ.ПР-05.31,2, Захтјев за накнаду трошкова алтернативног смјештаја породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и ЦЖР.pdf

ЗХ.ПР-05.32,2, Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи у циљу плаћања трошкова здравствене заштите набавке лијекова.pdf

ЗХ.ПР-05.33,2. Захтјев за издавање Увјерња из ВОБ 8 ЦЈБ.pdf

ЗХ.ПР-05.34,2., Захтјев за издавање увјерења о околностима рањавања, повређивања, смрти.pdf

ЗХ.ПР-05.35,2. Захтјев за признавање учешћа у рату.pdf

ЗХ.ПР-05.36,2, Захтјев за издавање медицинске документације односно налаза, оцјене и мишљења НВЉК (ВЉК).pdf

ЗХ.ПР-05.37,2, Захтјев за одјаву из војне евиденције пријаву у војну евиденцију.pdf

ЗХ.ПР-05.38,2, Захтјев за преселење списа предмета личне инвалиднине, породичне инвалиднине, категоризације борца.pdf

ЗХ.ПР-05.39,2, Захтјев за исправку грешке у рјешењу о признавању права на личну породичну инвалиднину о категоризацији.pdf