Pšenica zasijana na 550 hektara

Zvornik, 23.11.2015. godine
Pšenica zasijana na 550 hektara

Na području zvorničke opštine pšenica je zasijana na 550 hektara obradivih površina, pod ječmom je 70 hektara, dok su druga strna žita zasijana u manjem obimu.

Prema riječima načelnika odjeljenja za privredu, poljoprivredu i društvene djelatnosti Milana Cvijetinovića, sjetva je završena u desetak dana, jer su poljoprivrednici raspolagali sa dovoljnim brojem mašina, a pogodovali su i vremenski uslovi za obavljanje ovih poljoprivrednih radova.

Na području zvorničke opštine prije desetak dana završnena je berba kukuruza sa oko  6.000 hektara. Prinosi su se kretali u prosjeku oko 4,5 tone po hektaru što je ukupno oko 27.000 tona. Kvalitet zrna je solidan, a najveći dio ovogodišnje berbe je smješten u silosima kod  poljoprivrednika.