Службени гласник општине Зворник 2015

Службени гласник општине Зворник бр. 01-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 02-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 03-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 04-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 05-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 06-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 07-2015.pdf 

Службени гласник општине Зворник бр. 08-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр. 09-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.10-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.11-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.12-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.13-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.14-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.15-2015.pdf

Службени гласник општине Зворник бр.16-2015.pdf