Обрасци за привреду и друштвене дјелатности

06.01, 1 -Захтјев за обављање, промјену података и престанак обављања ЗПД.pdf

06.02, 0 -Захтјев за одобравање припремних радњи за обављање ЗПД.pdf

06.03, 0 -Захтјев за стицање статус старог заната, односно домаће радиности.pdf

06.04, 0 -Захтјев за издавање одорења уписа у регистар дјелатности превоза лица и ствари за властите                            потребе.pdf

06.05, 4 -Захтјев за издавање лиценце за превоз у унутрашњем друмском саобраћају (правна лица).pdf

06.06, 4 -Захтјев за издавање лиценце за превоз у унутрашњем друмском саобраћају (предуз. и пољопр.).pdf

06.07, 3 -Захтјев за упис чамаца у регистар и издавање пловидбене дозволе.pdf

06.08, 0 -Захтјев за издавање сагласности за дуже радно вријеме угоститељског објеката.pdf

06.09, 3 -Захтјев за издавање увјерења о обављању предузетничке дјелатности.pdf

06.10, 3 -Захтјев за издавање одобрења за држање музике уживо.pdf

06.11, 3 -Захтјев за коришћење буџетских средстава за подстицаје пољопривреди.pdf

06.12. 0 -Захтјев за издавање пољопр. сагласности за промјену намјене пољ.земљишта у непољопр.                                  сврхе.pdf

07.04,3 -Захтјев за исплату треће-четврто дијете.doc

Захтјев за једнократну новчану помоћ.jpeg