Savjetovanje u vezi sa energetskom efikasnošću

Savjetovanje u vezi sa energetskom efikasnošću

Cilj
Ojačati ulogu opšina kao pokretačke snage za provođenje mjera energetske efikasnosti.

Pristup
Projektni nosilac je državno Ministarstvo vanjskih poslova i ekonomskih odnosa (MoFTER), čije je sjedište u Sarajevu. Važni partneri za provođenje su odabrane opštine oba entiteta, među kojima i opština Zvornik, opštinska udruženja i ministarstva za energiju i građevinarstvo iz oba entiteta u zemlji, univerziteti i dr. institucije relevantne za oblast energije.

Centralni dio projekta su usluge savjetovanja i obuke za opštine i ministarstva te podrška strukturalnim mjerama u cilju uspostavljanja i vođenja opštinskog sistema za upravljanje energijom.

Savjetodavne usluge omogućavaju opštinama da koriste relevantne instrumente za prikupljanje, analiziranje podataka i planiranje, kako bi identifikovale potencijale za poboljšanje energetske efikasnosti te planirale i provele odgovarajuće mjere. Projekt stvara platforme za dijalog između političkih donosilaca odluka i stručnjaka za energiju.

Rezultati

  • Predstavnici opštinskih udruženja i opština znatno su poboljšali znanje i vještine planiranja i implementacije mjera za poboljšanje energetske efikasnosti
  • Pilot opštine, koje su dobile podršku projekta, uvele su akcione planove za održivu upotrebu energije u skladu s evropskim standardima (Sustainable Energy Action Plans, SEAPs). Prvi uspjesi, kao što je smanjenje emisija CO2, već su postignuti.
  • Načelnici određenih opština redovno se sastaju u cilju razmjene iskustava o tehničkom uvođenju mjera energetske efikasnosti i mogućnostima političke i finansijske podrške.