Савјетовање у вези сa енергетском ефикасношћу

Савјетовање у вези сa енергетском ефикасношћу

Циљ
Ојачати улогу опшина као покретачке снаге за провођење мјера енергетске ефикасности.

Приступ
Пројектни носилац је државно Министарство вањских послова и економских односа (MoFTER), чије је сједиште у Сарајеву. Важни партнери за провођење су одабране општине оба ентитета, међу којима и општина Зворник, општинска удружења и министарства за енергију и грађевинарство из оба ентитета у земљи, универзитети и др. институције релевантне за област енергије.

Централни дио пројекта су услуге савјетовања и обуке за општине и министарства те подршка структуралним мјерама у циљу успостављања и вођења општинског система за управљање енергијом.

Савјетодавне услуге омогућавају општинама да користе релевантне инструменте за прикупљање, анализирање података и планирање, како би идентификовале потенцијале за побољшање енергетске ефикасности те планирале и провеле одговарајуће мјере. Пројект ствара платформе за дијалог између политичких доносилаца одлука и стручњака за енергију.

Резултати

  • Представници општинских удружења и општина знатно су побољшали знање и вјештине планирања и имплементације мјера за побољшање енергетске ефикасности
  • Пилот општине, које су добиле подршку пројекта, увеле су акционе планове за одрживу употребу енергије у складу с европским стандардима (Sustainable Energy Action Plans, SEAPs). Први успјеси, као што је смањење емисија CO2, већ су постигнути.
  • Начелници одређених општина редовно се састају у циљу размјене искустава о техничком увођењу мјера енергетске ефикасности и могућностима политичке и финансијске подршке.