Прво мјесто – Најбоља Општина у БиХ окренута ка младима (ГИЗ)

Прво мјесто – Најбоља Општина у БиХ окренута ка младима (ГИЗ)

Заједнички приступ у рјешавању омладинских проблема, обогаћивање садржаја и простора за рад и дјеловање младих, креирање прве Политике за младе у БиХ говоре да Општина Зворник показује опредјељење да заједничким дјеловањем са младима ради на побољшању њихово друштвено-економског положаја. У прилог наведеном говори награда – освојено прво мјесто на такмичењу (јавном конкурсу за све ошптине у БиХ) за најбољу БиХ Општину окренуту младима коју је Општина Зворник добила од стране Њемачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ).

Омладински активизам, са правом можемо рећи, развијен је на завидном нивоу.