Прилика плус

ПРИЛИКА ПЛУС

„Skills for Jobs“ Програм (назив на локалном језику Прилика Плус) има за циљ изградњу капацитета и јачање односа међу пружаоцима обуке и послодаваца у циљу побољшања запошљивости активне радне снаге у БиХ. Програм финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у БиХ у оквиру свог портфолија запошљавања младих. Програм проводи Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа.

Програм представља свеобухватан напор да се развије модел за развијање стручних вјештина које ће бити од користи активној радној снази и предузећима у кључним секторима и индустријама у БиХ. Овај тражњом вођен модел неформалног образовања одраслих може бити одрживо рјешење за развој вјештина само ако обухвата потпуно учешће и власништво послодаваца који представљају потражњу у ланцу образовања. Са друге стране, тржишна понуда, односно пружаоци обука морају бити оријентисани ка тржишту и увести одређене стандарде квалитета уколико желе понудити услуге развоја вјештина релевантне за послодавце.

Узимајући у обзир овај стратешки фокус, Прилика Плус дјелује у два смјера. С једне стране, уско сарађује са привредним коморама, како би се развили механизми за континуирану анализу потреба за обукама и коначну процјену исхода учења које испоручују пружаоци обука. С друге стране, подржава пружаоце обука у развоју тражњом вођених наставних планова и програма, у циљу побољшања њихове тржишне позиције и квалитета услуга које ће пружати.

Више о програму на http://www.prilikaplus.ba/