Канцеларија за енергетску ефикасност

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Канцеларија за ЕЕ намијењена је грађанима за пружање консултантских услуга и давање савјета приликом избора материјала за термоизолацију, материјала за изградњу објекта, давање прелиминарних енергетских аудита уз сугестије код којих овлашћених кућа се може добити права енергетска анализа.
Зворник је један од два града у Републици Српској који има Канцеларију за енергетску ефикасност (ЕЕ) која је прије свега намијењена и да у њој грађани и привредници добију информације, односно савјете о енергетски штедљивим материјалима и уређајима за домаћинства, привредним и јавним субјектима.
Отварању Канцеларије претходило је приступање начелника општине Зворник Савезу градоначелника Европске Уније потписивањем Споразума градоначелника европских градова, којим се локалне заједнице у Европи анимирају да преузму обавезе ради смањења емисије штетних гасова и смањења климатских промјена.
На овај начин општина се обавезала на провођење конкретних мјера енергетске ефикасности у циљу смањења емисије CO2 за 20%, повећања коришћења одрживих извора енергије за 20% и повећања енергетске ефикасности за 20% до 2020. године.
Након тога у Општини је израђен Акциони план енергетски одрживог развоја „SEAP“ који је основни документ за будуће планирање активности на подручју енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије. На изради је учествовала радна група именована од стране начелика општине, а коју су чинили сви релевантни актери из области стручних за ову проблематику. Документ је израђен у складу са правилима Европске Уније и усвојила га је Скупштина општине Зворник.
Канцеларија за енергетску ефикасност функционише у оквиру Службе за јавне набавке, развој и међународну сарадњу општине Зворник, а налази се на спрату зграде Општине Зворник, видно обиљежена.
Циљеви отварања канцеларије су подизање јавне свијести о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије, подстицање јавности на рационалну потрошњу енергије и коришћење обновљивих извора енергије, промоција одрживе производње и потрошње енергије и подстицање јавних активности у овим областима.
Заинтересовани грађани могу да дођу сваког радног дана у канцеларију за ЕЕ и питају све што их интересује из области енергетске ефикасности и уштеде.
Циљеви рада Канцеларије за енергетску ефикасност су:

  • Смањивање загађања животне средине кроз смањивање потрошње фосилних горива – здравија животна средина
  • Унапређење животног стандарда грађана смањивањем потрошње енергије  и подизање квалитета живљења
  • Повећање интересовања за кориштење ОИЕ и њихово интензивније кориштење
  • Продуживање животног вијека уређаја и материјала
  • Финансијске уштеде на нивоу привреде/домаћинстава и државе,
  • Преусмјеравање тока капитала на друга подручја
  • “Зелена економија” интензивнија производња нових уређаја и система-нова радна мјеста

Пројекти реализовани у оквиру Акционог плана енергетски одрживог развоја (SEAP)

Бр.бр. Назив пројекта Планирани почетак-планирани  завршетак пројекта Имплементација пројекта (коментар)
1. Замјена столарије на згради Дома здравља у Зворнику 2013 – 2020. Урађен енергетски аудит на објекту
2. Замјена столарије, реконструкција и изолација крова у народној библотеци и музејској збирци у Зворнику 2014 – 2020. Урађен енергетски аудит на објекту
3. Замјена столарије, термоизолација зидова и крова и уградња енергетски ефикасне расвјете у гимназији и ССШ “Петар Кочић“ 2014 – 2020. Урађен енергетски аудит на објекту
4. Замјена столарије, термоизолација зидова и крова и уградња енергетски ефикасне расвјете у гимназији и ТШЦ Каракај 2014 – 2020. Урађен енергетски аудит на објекту
5. Уградња штедних расвјетних тијела у згради општине Зворник 2014 – 2020. Поручено 20 ЛЕД расвјетних тјела за канцеларију ЕЕ
6. Замјена постојеће столарије, термоизолација зидова, реконструкција крова и постављање штедног освјетљења на објекту основне школе у Роћевићу (централни школски објекат) 2013 – 2020. Урађен енергетски аудит на објекту
7. Замјена столарије, санација крова и постављање енергетски ефикасне расвјете у основној школи „Свети Сава“ у Зворнику 2013 – 2020. Проведено 50% пројекта (набављен материјал за изолацију крова и зидова)
8. Замјена кућних апарата, бијеле технике у домаћинствима 2013 – 2020. Реализовано 2% пројекта

 

9. Уградња штедних расвјетних тјела у домаћинству 2013 – 2020. Реализовано 1% пројекта
10. Замјена грађевинске столарије и браварије са новом енергетски ефикаснијом 2013 – 2020. Реализовано 20 % пројекта
11. Унапређење енергетске  ефикасности јавне расвјете (замјена постојећих светиљки штедљивим-лед светиљкама)

 

2013 – 2020. Реализовано 95 % пројекта(постављено 120 ЛЕД  расвјетних тјела )
12. Реконструкција главне градске дистрибутивне водоводне мреже

 

2012 – 2013. Пројекат реализован до јуна 2013.године
13. Изградња мини аутобуске станице у Каракају у зони ТШЦ пословна зона Јадар

 

2013 – 2020. Прикупљена техничка документација
14. Изградња раскрснице са кружним током саобраћаја на Тргу побједе

 

2013 – 2014. Пројекат реализован до јуна 2013.године
15. Изградња и уређење паркиралишта

 

2013 – 2020. 80% пројекта реализовано у градском подручју, паралелно са реконструкцијом улица.
16. Прописи о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Зворник

 

2013 – 2020. Израђена и усвојена Стратегија о безбједности саобраћаја.
17. Изградња мини хидро централе на локацији „Дрињача 1“ на ријеци Дрињачи

 

2013 – 2020. У току реализација пројекта, извођење земљаних и грађевинских радова,(приватна инвестиција)
18. Изградња и уређење зелених површина у граду

 

2013 – 2020. У току завршна фаза пројекта у градском подручју
19. Развој бициклистичког и пјешачког саобраћаја

 

2013 – 2020. Израђен пројектини приједлог и техничко рјешење
20. Успостављање инфо тачке за енергетску ефикасност и примјену ОИЕ

 

2013 – 2014. Имплементиран пројекат (са радом почела канцеларија за енергетску ефикасност)
21. Континуирано информисање потрошача о начинима енергетских уштеда и другим енергетским информацијама

 

2013 – 2020. Континуиран рад на пројекту, кроз рад канцеларије за ЕЕ.
22. Замјена постојеће столарије у О.Ш. “ Петра Кочић “ у Козлуку 2013 (пројекат није планиран у СЕАП документу). Имплементиран пројекат ( трошкови реализације 49.900 КМ)

 

23. Изградња централног гријања у О.Ш. „Никола Тесла“ у Пилици 2013 (пројекат није планиран у СЕАП документу). Имплементиран пројекат ( трошкови реализације 72.832 КМ)
24. Израда техничке документације за увођење система гријања у у О.Ш. “ Петра Кочић “ у Козлуку 2013 (пројекат није планиран у СЕАП документу). Израђена техничка документација

 

25. Уградња ЛЕД расвјете на магистралном путу Зворник-Тузла, у М.З. Каракај 2014 (пројекат није планиран у СЕАП документу). Имплементиран
26. О.Ш. Дрињача, набавка и уградња растера 4×18 комплет са сијалицама и стартерима 2014 (пројекат није планиран у СЕАП документу). Имплементиран
27. Уградња пластичне столарије у зграду музичке школе у Зворнику 2014 (пројекат није планиран у СЕАП документу). Имплементиран