Иновативни примјер сарадње општине и ОЦД,прва награда

ИНОВАТИВНИ ПРИМЈЕРИ ДОБРЕ САРАДЊЕ ОПШТИНЕ И ОЦД – ПРВА НАГРАДА ЦПЦД

Општина Зворник може се похвалити одличном сарадњом и добрим резултатима које остварује у заједничком дјеловању са невладиним организацијама. У прилог овоме говори признање за најбоље праксе које је Општина Зворник освојила на јавном конкурсу за све Општине у БиХ расписаном од стране Центра за промоцију цивилног друштва, те је Општина награђена за област „Иновативни примјери добре сарадње Општине и НВО.“ Примјер иновативне сарадње у Општини Зворник огледа се у организовању вишедневних едукација за НВО (посебно за омладинске) које су након завршених модула добиле могућност да усвојено знање примјене и аплицирају за средства према Општини. Едукације су спроводили сертификовани службеници Општине, без додатних трошкова за ангажовање едукатора или тренера, што је успјешан примјер приступа Општине Зворник која едукујући свој кадар обезбјеђује даљу едукацију невладиног сектора, те унапређену сарадњу. Напомињемо да Општина Зворник има усвојен Споразум сарадње са невладиним сектором још од 2003. године који је унапређен 2009. у оквиру пројекта којег спроводи ЦПЦД.