Бикон статус додјељен Општини Зворник

Бикон статус додјељен Општини Зворник за примјер најбоље праске у БиХ: „Остваривање стратешких циљева кроз сарадњу са невладиним организацијама“

Општина Зворник пријавила се на учешће у седмом кругу Бикон шеме на тему: „Остваривање стратешких циљева кроз сарадњу са невладиним организацијама“ и доказала да не само своје стратешке и друге планске документе ради у сарадњи са НВО сектором већ и реализује све своје циљеве дефинисане у Стратегији интегрисаног развоја укључујући невладине организације као равноправне партнере.
Поред значајног броја заједничких активности посебно издвајамо едукације које Општина Зворник организује за НВО сектор при чему наши сертификовани службеници бесплатно организују тренинге у областима пројектног планирања, организације, комуникације, лобирања, заговарања, тимског рада… До сада је тренинг прошло 50 чланова удружења грађана. Према нашим подацима на подручју општине је регистровано 70 НВО, а Општина је финансирала регистрацију за сваку заинтересовану неформалну групу.
Бикон признање омогућава добар имиџ општине. Користићемо га ради личне промоције у свим наредним пројектима, а основни циљ нам је да подијелимо искуства са другим општинама и покушамо пренијети наш примјер добре праксе.
Само партнерским односом и заједничким учешћем локалне власти, невладиних организација и осталих грађана Општина Зворник показује опредјељење и ствара амбијент за побољшање друштвено-економског положаја својих грађана.

О Програму:
Програм Бикон Шема, који је званично представљен у септембру 2005. године усмјерен је на подизање стандарда рада општинске власти путем идентификовања и награђивања најбољих примјера из праксе, те промовисања и подржавања активности размјене најбољих искустава. Овај програм који су покренули Мисија ОСЦЕ-а у БиХ и Савјет Европе постао је власништво институција Републике Српске и Федерације БиХ. Наиме, потписивањем меморандума о службеном преносу надлежности 30. јануара 2009. године одговорност за управљање и финансирање програма Бикон шеме преузели су Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарство правде Федрације БиХ, те Савези општина и градова Републике Српске и Федерације БиХ Ентитетска министарства су осигурали највећи дио средстава, а преостали дио Брчко Дистрикт и та средства су намијењена за финансирање Свечане церемоније додјеле Бикон награда.