Služba Profesionalne vatrogasne jedinice

 

Služba Profesionalne vatrogasne jedinice 

Šef službe PVJ je Slaviša Milić, Ul. Vuka Karadžića bb 75400 Zvornik tel/fah 056/210-133,056/232-420, hitni pozivi na 123 

U Službi profesionalne vatrogasne jedinice obavljaju se sledeći poslovi:

 •  zakonom utvrđene djelatnosti profesionalnih vatrogasnih jedinica,
 •  učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,
 •  gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama,
 •  sprovođenje mjera zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara grada Zvornik,
 •  pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
 •  saradnja sa Službom civilne zaštite RS u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama,
 •  obuka radnika i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavca, na osnovu zaključenog ugovora,
 •  ugradnja vatrogasne i druge opreme,
 •  preventivni poslovi iz oblasti zaštite od požara, ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara, odnosno punjenja i servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže,
 •  poslovi iz oblasti meteorologije,
 •  drugi poslovi u ekološkim i drugim nesrećama,
 •  obezbjeđenje javnih skupova,
 •  učešće u strateškom planiranju integrisanog razvoja,
 •  pripremanje godišnjeg operativnog plana rada, praćenje njegove realizacije i podnošenje periodičnih izvještaja Gradonačelniku,
 •  prikupljanje podataka, priprema analiza, izvještaja i informacija i dostavljanje istih nadležnim gradskim i drugim organima,
 •  učešće u pripremi i predlaganju projektnih prijedloga i projektne dokumentacije,
 •  unapređenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO standardima i
 •  drugi poslovi koji joj se posebnim aktima i nalogom Gradonačelnika stave u djelokrug rada.

Datum osnivanja: Na osnovu Odluke SO Zvornik br.01-022-31/99 od 2.3.1999.god. registrovani u Osnovnom sudu u Bijeljini 29.7.1999.god.

Planove i izveštaje o radu usvaja Skupština Grada Zvornik.

Organizaciona – komandna šema :  komandir, zamenik komandira,pomoćnik komandira,komandiri smjena,vatrogasci,serviseri.

Prvo vatrogasno društvo u Zvorniku formirano je 1924 god.

Ove godine PVJ  slavi 91 godina postojanja.

Za 91 godinu vatrogastva u Zvorniku  pored DVD Zvornik bilo je formirano i DVD Kozluk,DVD Jadar i industrijska vatrogasna jedinica „ Birač“.

Prvi predesdnik i osnivač DVD Zvornik je bio pekar Herman Ginzberger a njegov zamenik Emil Kraus.