Центар за социјални рад Зворник

сједиште је у Зворнику на адреси Вука Караџића 120,
одговорно лице је Вукашин Николић,телефон 214 020
контак телефони су:
056/213-507-рачуноводство;
056/ 210-582 социјални радници;
056/214/021-правна и дјечија служба;

Центар за социјални рад Зворник је јавна установа социјалне заштите коју је основала Општина Зворник за извршење послова и реализацију права утврђених Законом о Социјалној заштити, Породичног закона, Закона о дијечијој заштити и других прописа ради пружања услуга социјалног рада на подручју ове општине.
Дјелатност Центар за социјални рад Зворник је:
88.10-дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом и
88.99-остала дјелатност социјалног рада без смјештаја.