Јавна установа Рекреативно – спортски центар Зворник

ЈУ РСЦ “ЗВОРНИК” Зворник је установа која се бави пружањем услуга у области спорта и физичке културе. По статусном положају, фирма је Јавна Установа, гдје је капитал 100% државни.

Регистарски број: 080-0-РЕГ-09-000365,
Матични број: 1195638,
ИБ: 401540510007,
ЈИБ: 4401540510007,
Улица: Светог Саве бб.
е-маил: rsczv@teol.net
тел/факс: 056/210-675

Основне информације
Јавна установа Рекреативно – спортски центар „ЗВОРНИК“ основана је 1983. године као ООУР Спортски центар, касније као ОДП, ДП и ЈОДП Културно спортски центар „ЗВОРНИК“ а од 30.12.2008. године одлуком оснивача прелази у Јавну установу са садашњим називом. Основна дјелатност Установе је пружање услуга грађанима, спортским клубовима и другим лицима у области спорта и културе.
Оснивач установе је општина Зворник са 100% капитала.
Рсц располаже са великом спортском двораном, свим пратећим просторијама и опремом, као и малом салом за тенис,мали фудбал,борилачке спортове и др. Услуге спортске дворане у сврху трнинга и рекреације тренутно користи 9 спортских клубова и многобројне групе грађана.
Спортска дворана користи се такође за концерте, приредбе, сајмове, промоције и друге свечаности.
Осим просторија за спортске дјелатности Рсц располаже и са 7 пословних простора у којима се одвијају друге услужне дјелатности као што су : ресторани, грилови, теретане за мушкарце и жене и др. као и паркинг простором који је на располагању спортистима за вријеме одржавања утакмица или других дешавања као и свим грађанима који требају наше услуге.
Oрганизациона шема
ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ тренутно запошљава 16 радника.
Процес рада у ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ тренутно се одвија кроз двије смјене почев од 7 часова до 23 часа. Послове на функционисању Рсц обавља 16 радника од чега: 1 директор,1 управник, 3 административна радника, 4 рекреатора, 2 мајстора на одржавању, 1 приправник и 4 спремачице
Шта грађани треба да знају о нама?
Наша установа је на располагању свим физичким и правним лицима у времену од 07-23 часа сваким радним даном као и викендима када се процес рада одвија у мањем бројном капацитету.
Посједујемо велику и малу дворану у којима се сваким даном врше тренинзи и рекреације и једина смо установа овог карактера у нашој регији те смо проглашени за установу од локалног значаја.
Грађанима и др. лицима смо на располагању сваким даном у времену од 7-23 часа те нам се могу обратити на горњу адресу или контакт телефон као и е-маил адресу.