Дјечији вртић Наша радост

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ                                                                                                                                                                             „НАША РАДОСТ“                                                                                                                                                     Светог Саве 29                                                                                                                                                             75400 Зворник                                                                                                                                                               Тел/фах 056/210-552                                                                                                                                                                                                      e-mail: nasa.radost@yahoo.com

Директор установе: Вукомир Станковић

 

Основни подаци о установи:

Установа je почела са радом 1964.г. Оснивач је била тадашња СО-е Зворник конституише се у самосталну организацију под називом Дјечији вртић, али у саставу ОШ „Митар Трифуновић Учо“ све до 1991.г., када се издваја из радне организације и постаје самостална установа под називом Дјечији вртић „Наша радост“ .

Рјешење о регистарцији број: 059-0-РЕГ-14-000013 од дана 06.05.2014.г. мјења назив у Јавну предшколску васпитно образовну установу (ЈПВОУ). ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ је установа од посебног друштвеног значаја за област бриге о дјеци.

Основна дјелатност:

 1. Предшколско образовање (образовање на првом нивоу)
 2. Дневна брига за предшколско дјецу (обданишта и сл.) и дневна брига за ученике обухватајући дневну бригу дјеце са посебним потребама.

Организова рад се обавља кроз цијелодневни и полудневни боравак (дјеца редовног боравка),продуженог боравка (школска дјеца), играонице и припремна одјељења (скраћен облик рада) поподневни термин.

Централни објекат је смјештен у улици Светог Саве 29. Једини вртић у граду намјенски саграђен капацитета 170  мјеста, изграђен – 2002.год. и надграђен 2009.год.

Рад се одвија у петодневној радној седмици:

Број запослених: 43                                                                                                                                                    Број васпитача: 27                                                                                                                                                          Број група : 11 прије подне и 5 поподне.

Имамо и јаслички простор, одвојен од централног објекта у згради Змајевац блок А – приземље, гдје су смјештена дјеца јасличког млађег узраста.

 

 

Освонвни циљеви васпитно образовног рада:

 • Праћење дјечијег развоја и напредовања у функцији подршке индивидуалног приступа дјечијем развоју,
 • Пружање подршке учењу кроз дјечију игру,
 • Развијање стваралачких способности,
 • Подстицај свих аспеката развоја кроз богатство садржаја и активности,
 • Стварање услова за континуиран однос и размјена информација на релацији дијете- васпитач- родитељ,
 • Организације и прилагођавање простора, средстава и материјала дјеци и њиховом истраживачким вјештинама и сазнањима,
 • Праћење интересовање и напредовање дјеце у складу са индивидуалним способностима,
 • Развијање и подржавање дјечијој способности, емоционалне стабилности и систематизација стечених знања,
 • Развијање способности за конструктивне комуникације дијете-одрасли-дијете,
 • Социјализација – развијање и обогаћивање односа заједничких активности дјеце и одраслих кроз игру стваралачке и практичне активности ,
 • Комуникација и говор-развијање и богаћење ријечника – охрабривање да се дјеца слободно изражавају и правилно говоре и култура комуникације…

 

Календар манифестација

 

 • Септембар

Фестивал дјечијег музичко-сценског стваралаштва ;

 • Октобар –

Дјечија недјеља (прва недјеља октобра)- маскембал, радионице, спортски дан, дјечија права, излет,

Слава установе: Св.Петка Параскева (27. октобар),

Обиљежавање 50 година живота и рада вртића;

 • Децембар-

Новогодишње приредбе;

 • Март-

Осмомартовске приредбе;

 • Мај-

Завршна приредба.

 

Повремени програми:

Енглески језик,

Плесна школа,

Креативне радионице.

Установа је отворена за сарадњу са локалном заједницом, родитељима, вртићима у Републици Српској, Србији и Босни и Херцеговини.

Учествовали смо на разним манифестацијама, Фестивалима, Малој олимпијади, Радионицама у организацији CIVITAS-a и UNICEF-a.

Родитељи као партнери у васпитању и образовању дјеце укључени су у непосредан рад и живот вртића, као и у реализацији многих активности ( фестивали, такмичења, посјете институцијама, маскембали, радионице…).