Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на путним правцима: Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2

Број: 02-360-65/18 Датум: 13.02.2019. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ …