Одлука о избору најповољнијег понуђача-: „Израда техничке документације главног пројекта „Заштита дијела насеља: Каракај, Тршић и Челопек у Зворнику од великих вода ријека: Дрине, Хоче и Сапне, укључујући и заштиту од унутрашњих вода насеља Економија“

Број: 02-360-86/15 Датум: _______2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и …