Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних путева на подручју општине Зворник – Лот2

Број: 02-360-136/15 Датум:16.12.2015. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и …