Зимско одржавање градских улица и приградских насеља Дивич, Шћемлија, Кула Град, Каракај, Економија, Челопек и Улице – Лот1 и Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији града Зворник – Лот2

Број: 02-360-61/18 Датум: 31.12.2018. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ …

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача, и поништењу поступка јавне набавке термовизијске камере – ЛОТ2 

Број: 02-360-38/18 Датум: 03.12.2018. године На основу члана 100. став 3. а у вези са одредбама члана 53. …

ОДЛУКA о стављању ван снаге Одлуке о дјелимичном поништењу и измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача, и поништењу поступка јавне набавке термовизијске камере – ЛОТ2

Број: 02-360-38/18 Датум: 03.12.2018. године На основу члана 100. став 3. а у вези са одредбама члана 53. …

Изградња обалоутврде корита ријеке Дрине, реконструкција напера у граду Зворнику и уређење главног одводног канала у каналски систем Челопек – Тршић“ – Лот1 и Уређење градске пјешачке стазе на обали ријеке Дрине – Лот2

Број: 02-360-59/18 Датум: 19.11.2018. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ …