Изградња обалоутврде корита ријеке Дрине, реконструкција напера у граду Зворнику и уређење главног одводног канала у каналски систем Челопек – Тршић“ – Лот1 и Уређење градске пјешачке стазе на обали ријеке Дрине – Лот2

Број: 02-360-59/18 Датум: 19.11.2018. године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ …