Јавни позив Министарства за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства

30.07.2020.године

Министарство трговине и туризма Републике Српске расписало је Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма и угоститељства у 2020. години.

Средства су намијењена за активности на непосредној реализацији туристичких манифестација, штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршку промоцији туризма у електронским и штампаним медијима, изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, унапређење постојеће туристичке понуде, подстицање домаћег и рецептивног туризма, те финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму.

Намјенска средства за развој туризма и угоститељства по овом јавном конкурсу додјељиваће се у појединачном износу највише до 30.000 КМ.

Рок за подношење Пријаве за додјелу намјенских средстава на Конкурс је 14. август 2020. године.

Уредба, као и остала потребна документација у вези са Конкурсом доступна је на интернет страници Министарства: http://www.vladars.net/srSPCyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx   (Јавни конкурс за пројекте у туризму у 2020. години).