Javna rasprava o projektu integrisanog razvoja riječnih koridora Save i Drine

27.01.2020.

Program integrisanog razvoja riječnih koridora Save i Drine biće realizovan u Bosni i Hercegovini uz učešće Vlade Republike Srpske odnosno Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Vlade Brčko Ditrikta i relevantnih projektnih jedinica.  Međunarodna banka za obnovu i razvoj finansiraće program.

Javna rasprava biće održana u srijedu, 29.01.2020. godine  sa početkom u 12:00 časova u zgradi administrativnog centra Vlade Republike Srpske, lamela A, konferencijska sala u prizemlju.

Rasprava uključuje sledeće dokumente:

  • Plan za preuzimanje obaveze i socijalna pitanja (ESCP)
  • Okvir upravljanja okolišem i socijalna pitanja za BiH
  • Plan uključivanja zainteresovanih strana za BiH
  • Procedura za upravljanje radnom snagom za BiH
  • Okvir za preseljenje za BiH
  • Projektni zadataka Plan upravljanja okolišem i socijalna pitanja za aktivnosti deminiranja duž desne obale Save BiH

Koje možete pogledate na linku ispod:

http://www.gradzvornik.org/2020/01/27/poziv-za-javnu-raspravu/