Održana 33. redovna sjednica Skupštine grada

Datum: 26.12.2019. godine

Na 33. redovnoj sjednici Skupštine grada Zvornika  usvojen je budžet grada Zvornika za 2020. godinu u iznosu od 31.903.000 KM. U ovako planiranim ukupnim budžetskim sredstvima poreski prihodi se planiraju ostvariti u iznosu od 18.440.040 KM, neporeski prihodi u iznosu od 3.600.160 KM i ostalo su grantovi, transferi jedinicama lokalne samouprave, primici i neiskorištena sredstva po osnovu kredita iz prethodne godine.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je zadovoljstvo jer je budžet na današnjoj sjednici jednoglasno podržan. On je istakao da je budžet razvojni, te da će u 2020. godini biti realizovan veliki broj projekata i Zvornik će biti veliko gradilište.

Odbornici su usvojili i Izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januara do 30. septembra 2019. godine u iznosu od 17.604.000 KM što je 70 odsto u odnosu na plan.

Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić rekao je da očekuje da do kraja godine  budžet bude izvršen u skladu sa planom.

U Odluci o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Zvornika na dan 31. decembar 2019. godine, koju su na današnjoj sjednici jednoglasno donijeli odbornici, utvrđene su vrijednosti za šest gradskih zona i šest vangradskih zona. Cijene u 2019. godini su na nivou prethodne godine tako da su i predložene vrijednosti nepokretnosti po zonama na nivou prethodnih godina i nisu povećavane.

Jednoglasno je donesen i Program rada Skupštine grada Zvornika za 2020. godinu kojim su utvrđeni poslovi i zadaci Skupštine, njihov osnovni sadržaj, način izvršavanja, kao i nosioci poslova, zadataka i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. Program je okvirni, a Skupština grada će adekvatnim metodama rada i djelovanja putem svojih sjednica razmotriti sva pitanja za svakodnevno stanje u oblastima privrednog i društvenog života od interesa za grad i građane.

Usvojena je i Informacija o stanju popisa i upisa gradske imovine u kojoj je navedeno da je Komisija za popis imovine grada Zvornika do sada identifikovala, evidentirala i procijenila imovinu Grada u ukupnoj vrijednosti 87.360.425 KM.

Odbornici su usvojili i Informaciju o izgradnji u gradu u Zvornik u 2018-2019. godini prema kojoj je ukupno izgrađeno ili je u izgradnji 11.265 kvadratnih metara stambenih i poslovnih površina.

Pored pomenutih jednoglasno su donesene i odluke o raspisivanju licitacije za dodjelu u zakup javnih površina za postavljanje privremenih poslovnih objekata i o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele.