Обавезе спортских клубова

Зворник,20.12.2019. године

Спортски клубови који дјелују на територији града Зворника  дужни су да најкасније до 17. јануара 2020. године у Градску управу Зворник, канцеларија бр. 12, доставе сљедећу овјерену документацију:

  1. Захтјев за додјелу средстава спортским организацијама (Образац бр.1);
  2. Захтјев за финансирање традиционалних спортских манифестација и турнира (Образац бр.4);
  3. Финансијски извјештај о утрошку средстава (Образац бр.6);
  4. Наративни извјештај (Образац бр.7);
  5. Упитник за спортске клубове ( Образац бр.8);
  6. Извјештај о реализованим активностима спортске организације (Образац бр.9);

Уз попуњене обрасце неопходно је приложити и копије рачуна, изводе и слично.
Одлуку о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта града Зворника и потребне обрасце могуће је преузети на линку који се налази на крају текста.

Спортски клубови извјештаје и захтјеве треба да доставе у електорнској форми на мејл адресу gradzvorniksport@gmail.com (у наслову мејла наведите назив клуба).

Информације се могу добити и путем телефона број 065/754-254 (Миљан Ћосић, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности).

Сви клубови који не доставе тражену документацију неће бити уврштени у буџет Града Зворника за 2020. годину.

http://www.gradzvornik.org/2019/12/20/odluka-i-obrasci-za-sportske-klubove/