32. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив

Записник са 31. редовне сједнице

Одговор на одборничкo питања

Приједлог Одлукае о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Зворник за 2020. годину

Приједлог Одлуке о висини закупнине

Приједлог Одлуке о висини накнаде коју остварују предсједници Савјета мјесних заједница са подручја града Зворник

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналној делатности

Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналној накнади

Приједлог Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији

Приједлог Одлуке о поступку субвенционисања закупнине

Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта буџета града Зворник за 2020 годину

Приједлог Одлуке о уступању права коришћења и управљања над покретним стварима за потребе ЈУ Основна школа Десанка Максимовић Челопек

Приједлог Одлуке о фонду стамбених јединица