Održana 30. redovna sjednica Skupštine grada

19.11.2019. godine

Na 30. redovnoj sjednici Skupštine grada jednoglasno je usvojena Odluka o rebalansu budžeta grada Zvornika za 2019. godinu u iznosu od 25.761.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da je iznos identičan onom koji je bio predviđen Nacrtom, a samo je došlo do određenih promjena u strukturi na rashodovnoj strani.

Govoreći o kapitalnim projektima, zamjenik gradonačelnika je istakao da su za sve projekte koji su započeti sredstva obezbijeđena, te da će do kraja građevinske sezone biti završeni.

„Projekti koji su pred nama su nastavak rekonstrukcije ulica u gradu, to je projekat koji radimo sukcesivno već sskoro 10 godina. Takođe, krenućemo u rekonstrukciju Doma zdravlja, počeće izgradnja novog bloka Bolnice, kao i radovi na proširenju ambulante na Branjevu. Izgradnja vodovoda Lokanj i Pilica će biti nastavljena, a očekujemo ubrzo početak radova na vodovodu Oraovac i Križevići. U toku sa radovi na regulaciju korita rijeke Sapne, a u saradnji sa „Vodama Republike Srpske“ očekujemo da ćemo obezbijediti sredstva kako bi u sljedećoj godini pristupili regulaciji korita i rijeke Hoče. Takođe, pravi se idejno rješenje za izgradnju garaže sa oko 300 parking mjesta kod Sokolskog doma, a u pregovorima smo za obezbjeđivanje lokacije za izgradnju garaže kod bolnice, tako da će biti veliki broj projekata i u sljedećoj godini koji će biti realizovani ili započeti.“

Načelnik Odjeljena za finansije Srđan Despić napomenuo je da su u Prijedlog odluke o usvajanju rebalansa budžeta uvrštene preporuke Ministarstva finansija. On je dodao da  očekuje da će do kraja godine izvršenje prihoda biti u skladu sa planom.

Rebalansom budžeta za 2019. godinu ukupna budžetska sredstva, primici i neiskorištena sredstva po osnovu kredita i obveznica veća su za 767.800 KM od prvobitnog plana za 2019. godinu.

Na sjednici je usvojena i Odluka o izmjeni Odluke o zaduženju opštine Zvornik po osnovu emisije obveznica u svrhu realizacije razvojnih infrastruturnih projekata na području opštine Zvornik.

Odbornici su jednoglasni usvojili i Odluku o osnivanju organizacione jedinice  Javne predškolske vaspitno-obrazovne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“. Odluka je donesena radi regulisanje pravnog statusa nove organizacione jedinice koja se nalazi u izdvojenom dijelu novog objekta ovog vrtića koji je otvoren 1. marta ove godine sa ciljem proširenja kapaciteta Dječijeg vrtića „Naša radost“.

Odbornici su  donijeli i Odluku o kupovini zemljišta označenog kao kp.br.  2885/8 KO Čelopek

Na današnjoj sjednici razriješen je član Komisije za sport i kulturu Darko Stefanović na lični zahtjev. Za novog člana Komisije imenovan je Veljo Tijanić.