29. редовна сједница Скупштине града Зворник

Позив за сједницу

Записник са 28. редовне сједнице

Одборничка питања

Информација о стању водоснадбјевања на подручју града Зворник

Приједлог Информације о стању улица, тротоара и саобраћајне сигнализације у граду са приједлогом мјера

Приједлог Одлуке о замјени земљишта

Приједлог Одлуке о измјени одлуке о одређивању листе

Приједлог Одлуке о продаји непосредном погодбом

Приједлог Одлуке о усвајању допуне Програма кориштења буџетских средстава за подстицај развоја пољопривреде на подручју града Зворник за 2019. годину

Приједлог Одлуке о усвајању Нацрта ребаланса буџета града Зворник за 2019 годину

Програм рада зимског одржавања градских улица