Posjeta i pokloni za stara lica povodom Međunarodnog dana starih

 

02.10.2019 .godine

Gradska organizacija Crvenog krsta Zvornik je povodom Međunarodnog dana starih koji je obilježen 1. oktobra organizovala posjete najugroženijim iz ove kategorije stanovništva i tom prilikom ih obradovali onim što im je najpotrebnije, a to su hrana i pelene za nepokretne.

Dana Mićić, sekretar GrOCK Zvornik, istakla je da je briga o starim i iznemoglim licima stalna djelatnost koju ova organizacija provodi u toku čitave godine, dok se u oktobru sve aktivnosti intenziviraju.

„Povodom Međunarodnog dana starih sa našim podmlatkom obišli smo 10 lica kojima je pomoć bila najpotrebnija i uručili im pakete sa prehrambenim artiklima, sredstvima za  higijenu, a za nepokretne smo uručili i pelene. Mi ćemo nastaviti sa podjelom i narednih dana, sve dok budemo imali prehrambenih artikala.“

Vrijednost jednog paketa sa prehrambenim artiklim i sredstvima za higijenu je 50 KM, a zvornički Crveni krst je sredstva obezbijedio od donacija građana koji su ostavljali novac u kutije Crvenog krsta postavljene u marketima „Zvorničanka“ i „Bingo“.

„Zadovoljni smo koliko smo prikupili i ovim putem se zahvaljujem građanima koji uvijek prepoznaju naše akcije, potrebu da se pomogne nemoćnim i ljudima u stanju socijalne potrebe i izdvajaju sredstva za njih, kao i vlasnicima marketa koji su nam pružili mogućnost da u njihovim objetima postavimo naše kutije koje će ostati tamo i ubuduće. Nadamo se da ćemo uspjeti na isti način da obezbijedimo i sredstva za kupovinu namirnica koje ćemo za Božić podijeliti onima kojima je ova vrsta pomoći najpotrebnija.“

Stari koje su obišli predstvanici Crvenog krsta sa radošću su dočekali posjetu i poklone i poručili da se svako obraduje kada nešto dobije, a posebno oni koji su u stanju socijalne potrebe i slabo ili nikako pokretni.