Одржана 27. редовна сједница Скупштине града

15.11.2019. године

Данас је одржана 27. редовна сједница Скупштине града Зворника на којој су одборници  једногласно усвојили Извјештај о остварењу плана имплементације стратегије интегрисаног развоја града Зворник за 2018. годину.

Овај документ донесен је за период 2018-2027. година. Планом имплементације за прве три године предвиђено је 58 пројеката од којих су до сада покренута 24 пројекта, те је изражено задовољство динамиком досадашње имплементације.

Одборници су били једногласни и када је ријеч о усвајању Одлуке о дугорочном кредитном задужењу Града Зворника код пословне банке чиме ће бити омогућено финансирање инвестиционих улагања у износу од шест милиона КМ.

Замјеник градоначелника Бојан Ивановић појаснио да ће из ових средстава бити финансирано седам пројеката.

– Ради се о изградњи зграде за Градску управу, куповини земљишта и изградњи градске гараже на простору код Болнице и Дома здравља, изградњи и реконструкцији градских улица  и инфраструктурних објеката, као и инфраструктуре у мјесним заједницама, доградњи амбуланте на Брањеву са циљем повећања њених капацитета, реконструкцији Дома здравља и куповини пројектора за потребе Дома омладине – рекао је Ивановић.

Једногласно је усвојена и Одлука о суфинансирању изградње новог блока Болнице и реконструкције постојећег објекта ове здравствене установе.

– У овој Одлуци наведени су трошкови које ће суфинансирати Град Зворник, а највећи међу њима су трошкови ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта који су, заправо, приход Градске управе. Укупно ће Градска управа за све трошкове наведене у овој Одлуци издвојити око 160.000 КМ – појаснио је замјеник градоначелника.

Након окончања поступка Јавне конкуренције за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности именован је Дарко Стефановић, досадашњи вршилац дужности начелника. За члана Градске изборне комисије, на данашњој сједници, именован је Зоран Ђукановић.

Поред ових усвојене су и Информација о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворника са приједлогом мјера, Информација о стању безбједности саобраћаја  на подручју града Зворника за 2018.годину, Одлука о измјени дијела регулационог плана ужег урбаног плана града Зворник, Одлука о уступању објекта на привремено коришћење и управљање Јавној установи  „Дом за старија лица“ у Кисељаку и друге информације, мишљења и одлуке.