Finansijska edukacija za srednjoškolce

Gradska uprava Zvornik, u saradnji sa IFC, članicom Grupacije Svjetske banke i uz pomoć Ambasade Švajcarske u BiH, održala je 4 predavanja 20.3.2019. godine u JU Srednjoškolski centar „Petar Kočić“ u Zvorniku s ciljem finansijske edukacije učenika završnih razreda. Edukacijama je prisustvovalo preko 100 učenika, zajedno sa profesorima, raspoređenih u četiri odjeljenja gimnazije.

Mladi su učešćem na ovim edukacijama stekli znanja i vještine korišćenja finansijskih proizvoda i usluga, te su se upoznali sa njihovim karakteristikama i načinom primjene, ali i sa svojim pravima i obavezama kao korisnika finansijskih proizvoda i usluga.

U okviru istog projekta Gradska uprava grada Zvornik još od 2014. godine pruža usluge besplatnog finansijaskog savjetovanja prezaduženim građanima, te je do sada obrađeno 87 slučajeva prezaduženosti.