Uloga mladih u prevenciji korupcije na lokalnom nivou – okrugli sto

Zvornik, 21.03.2019. godine

Mladi, ali i svi građani u jednom društvu važan su činilac u prevenciji svih oblika korupcije, ali i formiranja sistema koji funkcioniše, rečeno je na okruglom stolu održanom danas u Zvorniku.

Gradska uprava grada Zvornik uz podršku Misije OEBS-a u BiH, kancelarija u Tuzli organizovala je diskusiju i prezentaciju za mlade o lokalnim mehanizmima za prevenciju korupcije. U 2018. godini Grad Zvornik usvojio je Uputstvo  o postupanju u slučaju korupcije, koje je predstavljeno mladim ljudima iz različitih zvorničkih organizacija i institucija.

Da bi se najbolje uradila prevencija korupcije važno je u proces stvaranja politika i donošenja odluka uključiti mlade ljude. Gradska uprava grada Zvornik u brojnim projektima i programima podržava aktivnosti koje imaju za cilj promociju mladih ljudi i njihovog angažmana u društvu.