Izložba i sastanak u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”

20.03.2019. godine

U Zvorniku će u četvrtak, 21. marta, biti  otvorena Izložba radova umjetnika sa i bez invaliditeta nastalih na likovnoj koloniji ““Govorimo o sposobnostima!”, koja je avgustu 2018. godine organizovana u Banjaluci. Likovna kolonija i izložbe umjetničkih radova nastalih na likovnoj koloniji imaju za cilj da promovišu prava, kapacitete i kreativne potencijale preživjelih od mina i osoba sa invaliditetom i da podignu svijest javnosti o specifičnim pitanjima o uticaju mina i invalidnosti.

Pored Izložbe biće organizovan i inicijalni sastanak grupe uzajamne podrške žrtava mina u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje i Centrom za fizikalnu rehabilitaciju

Sastanak će biti održan u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Zvornik, sa početkom u 10:00 časova, dok je otvaranje Izložbe planirana u 12:00 časova u Domu omladine.

Izložba i sastanak realizuju se u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH” koji provode Nevladina organizacija „Vorld vižn“ /World Vision/ u partnerstvu s Organizacijom amputiraca Republike Srpske „UDAS“, sa ciljem socio-ekonomskog osnaživanja i integracije žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH, među kojima je i Zvornik.

Projekat je finansiran od Evropske unije i sufinansiran od „Vorld vižna“ Austrija i partnerskih opština, uključujući i grad Zvornik.