Konačne rang liste studenata koji ispunjavaju uslove za stipendiranje

11.03.2019. godine

Komisija za dodjelu stipendija iz budžeta Grada Zvornika objavila je konačne rang liste studenata za stipendiranje u školskoj 2018/19 godini za šta je u gradskom budžetu planirano 160.000 KM.

Stipendije su odobrene za studente, po kategorijama:

– sa prosjekom ocjena većim od 8,50 – 132 studenta,

– nosioce „Vukove diplome“ iz srednje škole – 18 studenata prve godine fakulteta,

– djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida – 4 studenta,

– djecu bez oba roditelja i djecu sa posebnim potrebama –  6 studenata,

– djecu iz kategorije slabog materijalnog stanja – 61 student, te

– studente master studija sa prosjekom ocjena većim od 9,00 – 10 studenata.

Pravilnikom je propisano da svi studenti sa prosjekom ocjena većim od 8,50, svi studenti prve godine koji su „vukovci“ iz srednje škole, studenti master studija sa prosjekom preko 9,00, svi studenti bez oba roditelja i studenti sa smetnjama u razvoju imaju pravo na stipendiju u godišnjem iznosu od 1.000 KM. Studenti iz kategorije porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida i slabog materijalnog stanja imaće jednokratnu isplatu u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Konačne rang liste objavljene su na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik, mjesnim kancelarijama i zvaničnoj internet stranici Gradske uprave www.gradzvornik.org.

http://www.gradzvornik.org/2019/03/11/konacne-rang-liste-studenata-koji-ispunjavaju-uslove-za-stipendiranje-2018-2019/