Godišnjica stupanja na snagu Konvencije o zabrani mina

01.03.2019. godine

Danas se obilježava 20 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina, sveobuhvatnog odgovora međunarodne zajednice na humanitarne probleme izazvane protivpješadijskim minama.

U saopštenju za javnost Nevladine organizacije „Vrld vižn“ (World Vision) i Organizacija amputiraca Republike Srpske “UDAS” navodi se da je, zahvaljujući internoj mobilizaciji i povećanoj međunarodnoj podršci, BiH uništila kompletne zalihe protivpješadijskih mina i napravila značajan napredak u pogledu čišćenja miniranih područja i osiguranja podrške žrtvama mina u proteklih dvadeset godina.

Zbog ogromne površine kontaminirane teritorije, mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata i dalje ugrožavaju sigurnost i živote 545.000 ljudi. Trenutno više od 8.000 žrtava mina koristi različite vidove podrške, međutim lista stradalih od mina svake godine postaje sve duža. Ova tragedija bi trebala prestati sada!

BiH koja  je postala država članica Konvencije 1. marta 1999. godine nastoji da odgovori na globalni poziv država potpisnica Konvencije simbolično nazvanim “Završi posao!”  da što prije, a najkasnije do 2025. godine,  ispuni preostale obaveze iz Konvencije. To se odnosi na obavezu da pruži podršku u rehabilitaciji i integraciji žrtava mina, kao i da očisti i preda na upotrebu preostale kontaminirane teritorije. Kako bi podržao ovaj ambiciozni cilj, Vijeće ministara je u januaru ove godine usvojilo državnu Strategiju protivminskog djelovanja 2018-2025, planirajući postizanje krajnjeg cilja “BiH bez mina” do 2025. godine.

Nevladina organizacija Vrld vižn (World Vision) i njen partner Organizacija amputiraca “UDAS” doprinosi ovom cilju kroz provođenje projekta “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”, koji finansira Evropska unija i koji ima za cilj ekonomsku i društvenu integraciju 200 žrtava mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH, među kojima je i grad Zvornik.