Obaveze sportskih klubova

Zvornik, 31.12.2018. godine

Sportski klubovi koji djeluju na teritoriji grada Zvornika  dužni su da najkasnije do 31. januara 2019. godine u Gradsku upravu Zvornik dostave :

 1. Finansijski izvještaj o utrošku sredstava (u prilogu formular)
 2. Narativni izvještaj (u prilogu formular)
 3. Upitnik za sportske klubove (u prilogu formular)
 4. Ovjerenu listu svih aktivnih takmičara u klubu (ime, prezime, godina rođenja, takmičarski uzrast u 2019. godini)
 5. Ovjerenu listu svih aktivnih trenera u klubu (ime, prezime, godina rođenja)
 6. Izvještaj o realizovanim aktivnostima sportske organizacije (u prilogu formular)
 7. Zahtjev za dodjelu sredstava sportskim organizacijama (u prilogu formular)
 8. Zahtjev za finansiranje ekipa i sportista na međunarodnim takmičenjima (u prilogu formular)
 9. Zahtjev za finansiranje školskog i univerzitetskog sportskog takmičenja (u prilogu formular)
 10. Zahtjev za finansiranje tradicionalnih sportskih manifestacija i turnira (u prilogu formular)
 11. Zahtjev za finansiranje sportsko-rekreativnih manifestacija (u prilogu formular)

(Zahtjeve pod rednim brojevima 8,9,10 i 11 popunjavaju sportski kolektivi na koje se isti odnose.)

Odluku o uslovima i kriterijumima za finansiranje nosilaca razvoja sporta grada Zvornika i potrebne formulare moguće je preuzeti na linku koji se nalazi na kraju teksta.

Sportski klubovi izvještaje i zahtjeve treba da dostave u elektornskoj formi na mejl adresu gradzvorniksport@gmail.com (u naslovu mejla navedite naziv kluba), kao i na šalter Gradske uprave sa naznakom “Finansijski i narativni izvještaj sportskih klubova“.

Informacije se mogu dobiti i putem telefona broj 065/688-800 (Ognjen Pavlović – savjetnik gradonačelnika Zvornika).

Svi klubovi koji ne dostave traženu dokumentaciju neće biti uvršteni u budžet Grada Zvornika za 2019. godinu.

http://www.gradzvornik.org/2015/08/06/odluke-za-privredu-i-drushtvene-djelatnosti/