Održana 21. redovna sjednica Skupštine grada

Zvornik, 27.12.2018. godine

Danas je održana 21. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Budžet za 2019. godinu u iznosu od 24.993.200 KM. Poreski prihodi planiraju se ostvariti u iznosu od 17.457.780 KM, neporeski prihodi u iznosu od 3.499.720 KM, grantovi 185.000 KM, transfera jedinicama lokalne samouprave 1.182.000 KM, primici/prilivi u iznosu od 714.900 KM, primici od finansijske imovine 90.000 KM, primici od zaduženja 1.773.800 KM, neiskorištena sredstva po osnovu obveznica i kredita iz prethodne godine u iznosu od 10.000 KM i ostali primici u iznosu 80.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da su izvorni prihodi u budžetu za 2019. godinu veći od ovogodišnjih.

– Iznos budžeta za narednu godinu u odnosu na 2018. godinu neznatno je manji iz razloga što je veći dio kreditnih sredstava utrošen tokom ove godine za realizaciju određenih projekata, tako da se u 2019. godinu prenose preostala sredstva za projekte koji nisu realizovani, ali ako posmatramo izvorne prihode, poreske i neporeske, oni su veći u 2019. godini nego u 2018. godini i iznose oko 21.000.000 KM – rekao je Ivanović.

On je istakao da budžet ima razvojni karakter, ali da će zadovoljiti i brojne socijalne potrebe.

– U budžetu za narednu godinu povećane su stavke za poljoprivredne podsticaje, kao i za podsticaje zapošljavanju, a ono što je bitno jeste da će direktno iz budžeta, kao i kroz sufinansiranje u realizaciju kapitalnih projekata na teritoriji grada Zvornika biti uloženo između 12 i 15 miliona KM –  rekao je zamjenik gradonačelnika.

Budžet je usvojen jednoglasno što je, po Ivanovićevim riječima, dokaz da je realno planiran, te da su svi zahtijevi koji su od velikog značaja uvršteni u budžet, tako da je i bilo za očekivati da podrška bude neizostavna.

Odbornici su usvojili i Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Zvornika na dan 31.12.2018. godine. Cijene nepokretnosti u 2018. godini su na nivou prethodne godine tako da su i predložene vrijednosti nepokretnosti po zonama na nivou prethodnih godina i nisu povećavane.

Programom rada Skupštine grada Zvornika za 2019. godinu koji je danas usvojen utvrđeni su poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, kao i nosioci poslova, zadataka i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz rada lokalne zajednice. Program rada ostaje otvoren tokom cijele godine za nove prijedloge i inicijative predlagača tako da će svako aktuelno pitanje biti razmatrano na sjednicama Skupštine.

Na današnjoj sjednici Skupštine grada usvojena je i Informacija o stanju popisa i upisa imovine grada Zvornik-zemljišta, javna dobra, objekti i sredstva u pripremi,stanovi i ostali prostori. Do sada popisana i upisana imovina procijenjena je na 84.818.673 KM. U Informaciji je navedeno da će u narednom periodu Komisija za popis imovine grada raditi na identifikaciji, popisu i procjeni nekategorisanih i pristupnih puteva na području grada Zvornika, te na popisu stanova i poslovnih prostora koji nisu otkupljeni ili nije podnešen zahtjev za povrat u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, kao i na rješavanju sporne opštinske imovine.

Usvojena je i Informacija o Javnom pozivu poslodavcima za korišćenje sredstava po projektu zapošljavanja i samozapošljavanja pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme i drugih nezaposlenih lica iz budžeta grada. Po raspisanom Javnom pozivu javilo se 37 pravnih lica, 27 preduzetnika i 11 lica za samozapošljavanje. U okviru ovog projekta Gradska uprava sufinansira zapošljavanje ukupno 220 lica na period od šest, devet ili 12 mjeseci, u zavisnosti od stručne spreme. Ukupna sredstva budžetu grada Zvornika za realizaciju ovog Javnog poziva u 2018. godini iznose 380.000 KM. Preostala potrebna sredstva za zapošljavanje po ovom Javnom pozivu u slučajevima gdje trajanje radnog odnosa pređe u 2019. godinu, biće obezbijeđeno u budžetu grada Zvornika za 2019. godinu.

U okviru dnevnog reda razmatrane su i donesene i Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama,  Odluka o opštim uslovima za  proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije,

Odluka o ustupanju poslovnog prostora na prevremeno korišćenje, Odluka o ustupanju prava korišćenja i upravljanja nad pokretnim stvarima za potrebe Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Roćević, te Rješenje o poništenju rješenja SO Zvornik broj:01-475-86/97 od 11.09.1997.godine

Na današnjoj sjednici saopšteno je i da će odbornički klub DNS-a ubuduće djelovati kao nezavisni klub u Skupštini grada.