Za projekat Grada Zvornika i „Voda Srpske“ 315.000 KM

Zvornik, 28.11.2018. godine

Grad Zvornik i „Vode Srpske“ zajedno će uložiti preko 315.000 KM u revitalizaciju kanalske mreže u mjesnim zajednicama Tršić i Čelopek, rekonstrukciju molova na gradskoj plaži, uređenje parkinga i izgradnju pješačke staze do gradske kapije.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović pojasnio je da „Vode Srpske“ u okviru ovog projekta izdvajaju preko 200.000 KM za revitalizaciju kanalske mreže u ove dvije mjesne zajednice i rekonsktrukciju molova na gradskoj plaži.

– Gradska uprava u ovom projektu učestvuje sa 115.000 KM i to u fazi uređenja parkinga oko stambene zgrade, to je jedini objekat u samom gradu koji je napravljen između rijeke Drine i magistralnog puta Zvornik-Sarajevo. Takođe ćemo pješačku stazu koja ide od ugostiteljskog objekta „Laguna“ u pravcu grada, produžiti do gradske kapije kako bi naši sugrađani mogli  nesmetano da šetaju do nje – rekao je Stevanović.

On je naglasio da se na taj način želi afirmisati vrijednost gradske kapije, najavivši  da će se u idućoj godini raditi više na njenom uređenju i dostupnosti za posjete naših sugrađana i posjetilaca.

Prvi čovjek grada Zvornika najavio je da će ovaj projekat biti završen do ljeta naredne godine.