Realizovana manifestacija „Ja živim zdravo.“Možeš i ti!“

Zvornik, 27.11.2018. godine

U organizaciji Gradske uprave Zvornik održana je manifestacija “Ja živim zdravo. Možeš i ti!” tokom koje su predstavljeni rezultati implementacije Projekta “Smanjivanje faktora zdravstvenih rizika” – Dio B (za Republiku Srpsku) na području grada Zvornika.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović, obraćajući se prisutnima u velikoj sali Doma omladine, istakao je da je Grad Zvornik prepoznao značaj ovakvog projekta u čiju se realizaciju uključio, te da  će i dalje podržavati sve projekte koji doprinose zdravlju ljudi.

– Svi smo dužni da preduzmemo određene aktivnosti u okviru ovog projekat kako bi promijenili svijest ljudi sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje. Ovu priliku koristim da se zahvalim Misiji Svjetske banke u BiH, Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koji su odabrali Zvornik kao jednu od četiri lokalne zajednice u BiH gdje se implementira ovaj projekat. Zahvaljujem se i svim drugim akterima u ovom projektu – članovima Lokalne akcione grupe, predstavnicima  škola, sportskih organizacija i drugima koji su u proteklom periodu predano radili i o čijim rezultatima danas govorimo – rekao je Ivanović.

Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Siniša Janjetović naglasio je da je osnovni cilj projekta promocija zdravlja, zdravih navika i zdravog života uopšte kroz promovisanje kontrole upotrebe duvana i alkohola, unapređenje ishrane i fizičke aktivnosti.

– Ovim projektom smo željeli da se unutar vašeg grada identifikuju nosioci aktivnosti, promoteri i aktivisti koji predstavljaju uzore u vašem gradu a koji bi se aktivno uključili u promociju zdravlja, kao i organizacije koje su bile spremne da rade na ostvarivanju zajedničkih ciljeva na poboljšanju zdravlja i kvaliteta života. Očekivanja su postignuta jer je Gradska uprava vrlo rano prepoznala ovaj projekat Ministarstva zdravlja, u najkraćem roku su formirani kvalitetni i efikasni timovi za njegovu realizaciju, kompetentne lokalne akcione grupe koje su utvrdile određene akcione planove za realizaciju tokom trajanja projekta, a što će se nastaviti i po završetku – rekao je Janjetović.

Prema njegovim riječima, promocijom zdravlja i zdravih navika može se uticati na smanjenje nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj, odnosno u odabrane dvije lokalne sredine za realizaciju pilot projekta. On je napomenuo da su nezarazne bolesti odgovorne za preko dvije trećine smrtnih slučajeva globalno. Nezarazne bolesti mogu da nastanu zbog raznih razloga, ali uglavnom nastaju zbog životnih navika kao što su pušenje, nezdrava ishrana, nedostatak fizičke aktivnosti ili upotreba alkohola. Istraživanja pokazuju da eliminacija tih faktora rizika može da spriječi do 80 posto prerano nastalih srčanih bolesti, do 80 posto preranih moždanih udara, 80 posto dijabetesa tipa 2, te 40 posto slučajeva raka – napomenuo je Janjetović.

Janjetović je najavio da će Ministarstvo po završetku ovog projekta uraditi detaljnu analizu postignutih rezultata, studija i istraživanja i preduzeti određene korake.

Tokom manifestacije održana je panel diskusija u kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih partnera (Lokalne akcione grupe za mobilizaciju zajednice, zagovaračkih koalicija, Doma zdravlja, predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola, savjeta roditelja i Tehnološkog fakulteta) koji su prezntovali dosadašnje aktivnosti.

Istaknuto je zadovoljstvo jer je više od dvije trećine Akcionog plana realizovano pri čemu su svi akteri pokazali izuzetno zalaganje i posvećenost u planiranju i sprovođenju konkretnih aktivnosti za smanjenje faktora zdravstvenih rizika.

Na manifestaciji je zamjenik gradonačelnika Ivanović uručio zahvalnice zaštitnim licima projekta u Zvorniku, Dejanu Gajiću, Slavici Mandić, Zoranu Smiljaniću i Nikoli Drobnjaku. Zamjenik gradonačelnika uručio je nagrade učenicima koji su učestvovali na likovnom i literarnom konkursu “Ja živim zdravo. Možeš i ti!”.

Po završetku manifestacije poslata je “štafeta zdravlja” (sastavljena od sportskih rekvizita i jabuke, kao simbola zdravlja) koja će u toku godine obilaziti sve zvorničke škole i podsećati ih da rade na promociji zdravih stilova života. Prva škola u kojoj će biti „štafeta zdravlja“ je OŠ „Sveti Sava“.

Projekat “Smanjivanje faktora zdravstvenih rizika” – Dio B (za Republiku Srpsku) provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u partnerstvu sa dvije lokalne zajednice – Zvornikom i Dobojem. Podršku projektu daju Misija Svjetske banke u BiH i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u BiH.