Počinje uređenje nove obaloutvrde rijeke Drine u Zvorniku 

Zvornik, 23.11.2018. godine

 Grad Zvornik u saradnji sa JU „Vode Srpske“ priprema realizaciju projekta u vrijednosti od 350.000 KM. Planirano je uređenje glavnog odvodnog kanala u kanalski sistem Čelopek-Tršić, uređenje obaloutvrde rijeke rijeke Drine u gradu Zvorniku i  izgradnja obaloutvrde korita rijeke Drine i rekonstrukcija napera u gradu Zvorniku.

„Ovo je jedan od projekata predviđenih našom Strategijom razvoja 2018-2027. godine, a početak realizacije smo predvidjeli za jesen 2018. godine. Ovim aktivnostima rješavamo veoma važna pitanja za naš grad. Uređenje obaloutvrde rijeke Drine u gradu nije samo važno zbog rekreacije građana ili estetskog doživljaja obale u centru grada, već predstavlja važnu stepenicu u budućoj zaštiti grada od mogućih poplava ili šteta po stanovništvo,“ istakao je Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika.

Grad Zvornik finansiraće aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja obaloutvrde rijeke Drine u Zvorniku u iznosu od 115.000 KM, dok će JU „Vode Srpske“ investirati 237.000 KM.